Comunicat de la Ministerul Sanatatii – Deblocare posturi

La solicitarea Ministerului Sănătăţii, Guvernul României a aprobat Hotărârea de Guvern privind ocuparea unui număr de 2766 de posturi vacante din sistemul sanitar.
Actul normativ prevede o deblocare a unui număr de posturi vacante atât pentru unităţile sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, cât şi pentru cele al căror management a fost transferat la autorităţile administraţiei publice locale.
Este vorba de posturile care s-au vacantat după data de 01 ianuarie 2012, astfel încât ocuparea acestora nu determină un impact financiar suplimentar deoarece sunt bugetate şi cheltuielile de personal aferente sunt prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli aprobate.
Cele 2766 de posturi care vor fi deblocate la nivel naţional vor fi repartizate pentru personalul de specialitate medico-sanitar, personalul auxiliar sanitar şi personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unităţile din sistemul sanitar.
Nominalizarea posturilor pe categorii profesionale, în vederea ocupării prin concurs sau examen, este de competenţa ordonatorului de credite cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
“Este un pas foarte important pe care îl facem pentru profesioniştii din sistemul sanitar. Măsura vine în sprijinul unităţilor publice din sistemul sanitar care se confruntă cu un important deficit de personal, atât personal de specialitate medico-sanitar, personal auxiliar sanitar, absolut necesare pentru efectuarea actului medical”, a declarat Vasile CEPOI, Ministrul Sănătăţii.

 

 

deblocare posturi

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.