Comunicat rezidentiat

Duminică, 25 noiembrie 2012, Ministerul Sănătăţii va organiza concursul de Rezidenţiat, sesiunea 2012.

5371 absolvenţi ai universităţilor de medicină şi farmacie s-au înscris la  acest concurs. Aceştia vor concura pe 3778 locuri şi posturi scoase la concurs.

Cei mai mulţi medici tineri, 4142, s-au înscris pentru locurile şi posturile scoase la concurs în domeniul medicină, un număr de 931 au optat pentru locurile şi posturile din domeniul medicină dentară, iar restul de 298 vor susţine concursul pentru domeniul farmacie.

În sesiunea din 2012, dintre cele 3778 locuri şi posturi scoase la concurs, un număr de 3558 sunt pentru medicină, 250 pentru medicină dentară şi 170 pentru farmacie.

La fel ca anul trecut, şi în acest an, concursul se va desfăşura, descentralizat, în şase centre universitare din ţară: Bucureşti, Iaşi, Cluj-Napoca, Tg. Mureş, Timişoara şi Craiova pentru toate domeniile, respectiv medicină, medicină dentară şi farmacie,  pe baza tematicilor anuntate.

Ca noutate, în acest an, organizarea concursului de rezidenţiat pe post se face şi pentru spitalele clinice şi judeţene, nu numai pentru spitalele mici, ca un element de susţinere a tinerilor medici pentru continuarea carierei profesionale în ţară.

De asemenea, numărul posturilor scose la concurs nu s-a mai stabilit aleator, numai pe criterii istorice, ci în funcţie de dinamica de personal din ultima perioadă.

Duminica 25 noiembrie 2012, la ora 8.30, candidatii trebuie să fie prezenti la salile specificate in listele publicate,  cu buletinul/cartea de identitate sau pasaportul asupra lor, documente ce trebuie sa fie in termen de valabilitate.

Concursul se desfăşoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de 4 ore. 

Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Punctajul minim de promovare se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

Alte detaliile privind concursul de Rezidenţiat se găsesec pe pagina oficială de web www.rezidentiat.info şi în mass-media.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.