Controale efectuate de DSP Bihor in luna septembrie

În luna septembrie 2013 activitatea de control al condiţiilor igienico-sanitare desfăşurată de Serviciul de Control în Sănătatea Publică al D.S.P. Bihor, a cuprins 1076 acţiuni de control în unităţi economico-sociale din mai multe domenii de activitate:

– producţie şi distribuţie de apă potabilă (33 controale)- a fost aplicat un avertisment;

– turism- 3 controale;

– mediul de viaţă al populaţiei (67 controale, fiind incluse aici unităţi de mică industrie, unităţi comerciale, zone de locuit, gestiunea deşeurilor solide menajere, staţii de epurare a apelor uzate) – a fost aplicat un avertisment;

– utilizarea produselor de tutun (89 controale desfăşurate în unităţi sanitare şi unităţi şcolare);

– cosmetice (22 controale);

– biocide (108 controale la utilizator şi la retaileri);

– mediul de muncă (4 controale);

– unităţi de învăţământ (658 controale) – au fost aplicate cinci avertismente, două amenzi (în valoare totală de 6000 lei) şi a fost dispusă retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare în cazul unei unităţi;;

– unităţi sanitare (42 controale – atât la unităţi ambulatorii cât şi la spitale),

– gestiunea deşeurilor cu potenţial contaminant (44 controale).

Activităţile de control ale condiţiilor igienico-sanitare din unităţile social economice ale judeţului vor fi continuate de personalul D.S.P. Bihor şi în perioada următoare în vederea minimizării riscurilor pentru sănătatea populaţiei.

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. RAHOTĂ DANIELA

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.