Eugen Nicolaescu la reuniunea EPSCO

Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolăescu, va participa în data de 21 iunie la reuniunea Consiliului ministerial formal“Ocuparea Forţei de Muncă, Politică Socială, Sănătate şi Protecţia Consumatorilor” (EPSCO), care se va desfăşura la Luxemburg.

 

Reuniunea miniştrilor sănătăţii statelor UE din data de 21 iunie este dedicată sănătăţii publice urmărind adoptarea abordării generale privind propunerea de directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea tutunului şi a produselor aferente (prima lectură), precum şi adoptarea a două raporte de progres pentru Propunerea de regulament al Parlamentului European şi a Consiliului privind studiile clinice cu medicamente de uz uman şi de abrogare a Directivei 2001/20/CE (prima lectură).

 

De asemenea, este vorba de Propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozitivele medicale si de modificare a Directivei 2001/83/CE, a Regulamentului (CE) nr. 178/2002 şi a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009 (prima lectură) şi Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (prima lectură).

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.