Pachetul de baza – Medicina de familie

CE ADUCE NOU PACHETUL DE BAZĂ

—  Ieșirea din minciună

—  Dovezile științifice

—  Schimbarea de mentalitate, efecte pe termen lung

—  Grija pentru banii publici

 

PRECIZĂRI

—  Ne referim acum doar la serviciile care se acordă în pachetul de bază la nivelul medicinii de familie, nu la pachetul minimal.

—  La nivelul medicinii de familie se introduc câteva noutăți.

—  Prevenția, care trebuie separată de restul consultațiilor. Consultația preventivă de evaluare a riscului individual nu a existat până acum. Nu trebuie confundată cu vechea consultație de bilanț anual.

—  Prevenția pentru copii este mai bine definită.

—  Introducerea unor consultații speciale pentru riscurile și problemele de sănătate cu cel mai mare impact asupra populațieiafecțiuni prioritare: riscul de boli cardiovasculare, diabet de tip II,    boală cronică respiratorie obstructivă, depresie și tulburări de creștere și dezvoltare la copil.

—  Structurarea mai riguroasă a serviciilor, astfel încât pacientul să știe la ce anume are dreptul.

—  Pachetul de bază nu limitează numărul de prezentari pentru probleme de sănătate noi sau pentru agravarea unor probleme mai vechi.

—  Ori de câte ori intervine o modificare în starea de sănătate, ori de câte ori o persoană se simte rău sau are o suspiciune cu privire la starea sa de sănătate are dreptul să se adreseze medicului de familie, indiferent de vârstă, fiind vorba despre consultaţii în afara programului de prevenţie.

—  Consultația pentru probleme noi de sănătate/ episoade acute nu trebuie confundată cu urgența (stari foarte grave, amenintatatoare de viata), pentru care pacientul sună la 112.

TIPURI DE CONSULTAȚII LA MEDICUL DE FAMILIE

Pentru persoane sănătoase

—  consultații preventive

—  la copii și adolescenți

—  la adulții sănătoși – consultații preventive de evaluare a riscului individual

Pentru persoane care au o problemă de sănătate

—  consultații pentru probleme de sănătate nou apărute/ episoade acute

—  consultațiile pentru afecțiuni prioritare – denumite consultații de monitorizare activă prin protocoale de management integrat

—  consultații pentru boli cronice (altele decât cele cărora le sunt dedicate consultațiile de monitorizare activă)

—  consultații programate la domiciliu (pentru anumite categorii de pacienți)

Alte categorii de consultații și servicii

—  consultații pentru gravide și lehuze

—  servicii adiționale

—  servicii de suport

CONSULTAȚIILE PREVENTIVE PENTRU COPII

—  Se acordă la medicul de familie periodic și urmărește creșterea și dezvoltarea copilului, nutriția, depistarea riscurilor și intervenția în acest sens. Include evaluarea copilului la intrarea in scoala. Se refera si la depistarea riscurilor la adolescent si consiliere pentru stil de viata sanatos si evitarea consumului de alcool, tutun droguri.

—  la externarea din maternitate şi la 1 lună la domiciliul copilului;

—  apoi la 2, 4, 6, 9, 12,15,18, 24, 36 luni

—  Educatie pentru diversificare si continuarea alaptarii pana la 2 ani.

—  o dată pe an de la 4 la 18 ani

—  Medicul de familie este cel care face vaccinările prevăzute în schema națională de vaccinări obligatorie pentru copii.

CONSULTAȚIILE PREVENTIVE PENTRU ADULTUL SĂNĂTOS

—  Consultații programate mai complexe, în care se evaluează starea de sănătate și se identifică posibilele riscuri, pentru persoanele care nu au o nicio problemă de sănătate.

—   O dată la 3 ani pentru cei sub 40 de ani și o dată pe an pentru cei de peste 40 de ani.

—  În cadrul acestor consultații cu rol de prevenție intră atât examinarea propriu-zisă, cât și un set de investigații la frecvența recomandată pentru grupa de vârstă și sex.

—  Consultatia preventiva include si consilierea privind evitarea sau diminuarea riscului.

—  Aceste consultații de evaluare nu trebuie confundate cu consultația la medicul de familie pentru probleme de sănătate nou apărute.

CONSULTAȚIILE PREVENTIVE PENTRU ADULTUL SĂNĂTOS

—  De ce o dată la 3 ani?

—  Dovezile științifice și practica medicală arată că pentru persoanele tinere sănătoase riscurile de sănătate nu se modifică semnificativ într-un interval de 3 ani până la vârsta de 40 de ani.

—  Prin urmare această frecvență este considerată științific suficientă pentru a identifica riscurile.

—  După acest prag, lucrurile se schimbă fiind nevoie de creșterea frecvenței consultațiilor de evaluare a riscurilor.

—  Dacă în urma consultației se descoperă o afecțiune sau se constată anumite riscuri, atunci persoana respectivă beneficiază de un alt set separat de servicii medicale, fie pentru tratarea bolii, fie pentru monitorizarea riscului, în funcție de rezultatele evaluării și decizia medicului.

CONSULTAȚII DE MONITORIZARE ACTIVĂ PENTRU AFECȚIUNI PRIORITARE

—  Accentul pus pe patologia cu impact deosebit în starea de sănătate a populației, cu risc major de invalidare sau deces.

—  Presupun un management integrat al factorilor de risc/ bolilor cu impact major.

—  Se referă la 4 asemenea factori/ afecțiuni prioritare: riscul cardiovasculare, diabetul zaharat de tip II, boala cronică respiratorie obstructivă, depresia.

—  Includ investigații paraclinice și intervenții specifice conform protocoalelor de practică.

—  Consultațiile de monitorizare activă acoperă :

—  Depistarea riscului, consiliere si monitorizarea acestuia

—  Evaluarea inițială mai complexă  a cazului nou depistat în primul trimestru după luarea în evidență.

—  Monitorizarea pacientului confirmat, inclusiv prescrierea  regulată a medicației, consiliere pentru evitarea complicațiilor

—  Depistarea precoce a complicațiilor

CONSULTAȚII PENTRU BOLI CRONICE, ALTELE DECÂT AFECȚIUNILE PRIORITARE

—  Bolnavii cu aceste afecțiuni cronice beneficiază la medicul de familie de consultații periodice pentru supravegherea evoluției bolii, continuitatea terapiei, screeningul complicațiilor și educația privind auto-îngrijirea, de un set de explorări elective și prescrierea regulată a tratamentului.

—  În cazurile de mai sus vorbim despre boli cronice stabile.

—   Atunci când apare o complicație, o agravare, o problemă suplimentară asociată unei boli cronice, o acutizare a bolii, toate aceste situații intră la categoria problemelor noi/ episoadelor acute și pacientul beneficiază de serviciile necesare, conform descrierii anterioare.

CONSULTAȚIILE PENTRU GRAVIDE ȘI LEHUZE

—  Consultații active la medicul de familie pentru monitorizare evoluției sarcinii și lehuziei:

—  supravegherea gravidei printr-un număr recomandat de 8 vizite prenatale de rutină.

—  urmărirea lehuzei la domiciliu: la externarea din maternitate și la 4 săptămâni de la naștere prin consultații, investigații paraclinice, trimitere la medicul specialist

—  investigații și tratamente specifice sarcinii de la momentul luării în evidență și până la 4 săptămâni de la naștere

—  educație pentru alăptarea exclusivă până la vârsta de 6 luni.

ALTE SERVICII

Consultațiile la domiciliu

—  Sunt consultatii programate, in limita contractului medicului.

—  Sunt acordate în timpul programului de lucru pacienților înscriși pe lista proprie, nu prin sistemul de urgență.

—  Ele se acordă pacienților nedeplasabili și copiilor 0-1 an.

Serviciile medicale adiționale

—  Serviciile adiţionale sunt: intepretare EKG, mică chirurgie, interpretare ecografie.

—  Pot fi oferite opțional în cabinetele medicilor de familie numai pacienților de pe lista proprie, numai dacă există dotarea corespunzătoare, iar medicul are o competență certificată în acest sens.

Activități de suport

—  Eliberare de documente

 

COMPARAȚIE

Situația actuală:

—  Restricții în exercitarea profesiei

—  Umbrirea componentei preventive (prin includerea ei in percapita) a curriculei de pregătire, cu accentuarea componentei curative (prin includerea tuturor consultațiilor la servicii)

—  MF este transcriptor, trimițător, depozitar ale scrisorilor medicale (practică îngrădită)

Pachetul de bază:

—  accentul pe caracterul de profesionist al MF si caracterul liberal al profesiei

—  se accentueaza componenta preventiva din componenta curiculei de medicina familiei, precum si componenta de monitorizare

—  se accentueaza rolul de gate-keeper

—  reasezarea specialitatii pe plan egal cu celelalte specialitati

ÎN ANSAMBLU:

—  Se pune accent pe:

—  depistarea riscului la persoanele sănătoase/ pacienții asimptomatici

—  educația și responsabilizarea pacienților cu risc

—  depistarea precoce a bolilor cu impact major în sănătatea populației

—  monitorizarea  activă și tratarea bolilor pentru evitarea complicațiilor

—  accent pe reducerea suferinței și a costurilor prin tratarea în fazele incipiente ale bolilor

—  Medicii de familie vor putea face investigațiile necesare depistării și urmăririi bolilor cu impact important în starea de sănătate a populației.

—  Medicii de familie vor putea iniția și continua tratamentul pentru toate bolile considerate prioritare.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.