Zilele Ambulantei la Oradea

Istoricul Ambulanței în România

Prima “Salvare” din Bucureşti (Societatea de Salvare din Bucureşti), a apărut în 28 iulie 1906 din iniţiativa privată a Profesorului Nicolae Minovici sub deviza: “Totdeauna si tuturor, gata pentru ajutor”.

• În prima “Salvare” din Bucureşti echipajul era format din vizitiu și sergenţi de oraș instruiți de dr. Minovici.

• În 1907 dr. Nicolae Minovici a solicitat și pus în aplicare pregătirea practica în salvare a studenților din anii mari ai Facultății de Medicină.

Salvarea a început să funcţioneze regulat de la 1 August 1907. În acest mod, România a devenit al treilea stat din Europa cu serviciu de ambulanță, dupa Olanda și Austria.

• În 1908, sub egida Societății de Salvare din Bucureşti, ia fiinţă Şcoala Samariteană, prima instituție din România în care s-a predat în mod organizat primul ajutor.

• Societatea de Salvare a participat activ în Primul Război Mondial totalizând 148.798 de cazuri în Bucureşti și Iași.

• În 1931 Profesorul Nicolae Minovici teoretizează, pentru prima oara în lume “Împingerea actului medical calificat la locul accidentului”.

• In 1934 din iniţiativa Societății de Salvare în localul Salvării se înființează Spitalul de Urgență.

• Salvarea este naţionalizată în 1948, devenind Stația de Salvare a Municipiului Bucureşti.

• În 1965 apare, pentru prima dată în lume, specialitatea de urgențe medico – chirurgicale.

• În 1995, Stația de Salvare Municipiului București ia numele de acum, Serviciul de Ambulanță al Municipiului Bucureşti, iar la nivelul întregii țări, în fiecare județ, stațiile de Salvare se reorganizează, modificându-și numele, în Servicii Județene de Ambulanță;

• În județul Bihor, la fel ca și în restul țării, în 1995 apare pentru prima oară denumirea de Serviciul Județean de Ambulanță Bihor.

Din acea perioadă și până în prezent, Serviciul Județean de Ambulanță Bihor s-a dezvoltat continuu atât la nivel de dotare cu autosanitare și aparatură medicală cât și în ceea ce privește personalul medical.

• Dacă inițial urgențele medicală erau efectuate cu autosanitare improprii, destinate mai mult transportului de pacienți către spitale, de-a lungul anilor, autosanitarele au devenit tot mai performante, devenind datorită dotării cu aparatură

medicală performantă și a medicației de urgență, adevărate „mini spitale pe roți”.

Parcul auto – SJA Bihor 2012

• În prezent, parcul auto al Serviciului Județean de Ambulanță Bihor este format de 64 autosanitare, împărțite în mai multe categorii, în funcție de dotare dar și de calificarea personalului din echipaj:
• 5 ambulanțe tipul C2;
• 7 ambulanțe tip B1;
• 24 ambulanțe tip B2;
• 12 ambulanțe tip A1;
• 9 ambulanțe tipul A2;
• 7 autosanitare de consult la domiciliu, de tip ACD.

Ambulanța tip C2

Ambulanţa tip C2 este destinată intervenţiei medicale de urgenţă la cel mai înalt nivel şi transportului medical asistat al pacientului critic, fiind dotată cu echipamente, materiale şi medicamente de terapie intensivă.
Echipajul ambulanţei tip C2 este coordonat obligatoriu de un medic special pregătit în urgențe. În componența echipajului mai activează un asistent medical de urgență și un ambulanțier (conducător auto cu pregătire medicală în urgențe)

• Ambulanța de urgență, tipul C2, este cea mai performanta autosanitară, un „mini spital pe roți”, având în dotare pe lângă targa pneumatică, monitor-defibrilator manual cu posibilitatea efectuării de telemedicina, seringi electrice, aparat de ventilație mecanică, aspiratoare de secreții, surse fixe și portabile de oxigen, medicație de urgență, dispozitive speciale pentru imobilizarea și transportul pacienților politraumatizați, etc.

Ambulanța tip B1

Ambulanţa tip B1 este destinată intervenţiei de urgenţă şi transportului medical asistat al pacienţilor. Este utilizată în acordarea primului ajutor calificat sau în acordarea asistenţei medicale de urgenţă. Dotarea ambulanţei tip B1 este formată din echipamente şi materiale sanitare care includ, după caz, un defibrilator semiautomat sau un defibrilator manual şi medicamentele necesare resuscitării şi acordării asistenţei medicale de urgenţă. Echipajul medical are in componență: medic, asistent medical, ambulanțier.

• Ambulanţa tip B2 este destinată acordării de prim ajutor calificat. În echipajul medical de urgenţă sunt minimum două persoane: un asistent medical cu pregătire în acordarea asistenţei medicale de urgenţă și un ambulanţier.

Ambulanța tip A1

• Ambulanţă tip A1, este destinată transportului sanitar neasistat al unui singur pacient, fiind dotată cu echipamentele şi materialele minime necesare acordării primului ajutor în caz de nevoie. Echipajul este format din unul sau doi  ambulanțieri sau un ambulanţier şi un asistent medical.

Ambulanța tip A2

• Ambulanţă tip A2 este destinată transportului sanitar neasistat al unuia sau al mai multor pacienţi pe targă şi/sau scaune, fiind dotată cu echipamentele şi materialele minime necesare acordării primului ajutor în caz de nevoie;
echipajul este format din unul sau doi ambulanțieri.

Ambulanța tip ACD (ECU)

• Ambulanța de tip ACD (ECU) este un vehicul neclasificat cu dotare specifică, fără capacitate de transport al pacientului si este destinată consultațiilor de urgență la domiciliu. • Echipajul este format de minim o persoană, un medic de medicină generală/medicină de familie, cu carnet de conducere şi cu pregătire în acordarea primului ajutor avansat în cazurile de urgenţă și după caz, un conducător auto ambulanţier.

Personalul Ambulanței Bihor

•La data actuală (iulie 2012) la Serviciul Județean de Ambulanță Bihor sunt angajate cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată 406 de angajaţi. Personalul operativ de urgenţă cuprinde:
• 36 medici
• 134 asistenți medicali
• 173 ambulanțieri

Dispeceratul medical

Activitatea medicală de urgență este coordonată în dispeceratul medical 112 de către un medic. Pe teren sunt active la orice oră cel puțin 3-4 ambulanțe cu medic în Oradea și câte un echipaj cu medic în substații și în același timp 4-5 ambulanțe cu asistent medical în Oradea și 2-3 cu asistenți, în substații.

Sediile Ambulanței Bihor

Sediul central:
• Oradea

Substații:
• Aleșd
• Beiuș
• Marghita
• Salonta
• Ștei
Microstațiile:
• Săcuieni
• Valea lui Mihai
• Suplacul de Barcău
• Ceica
• Bratca

Statistica STS a apelurilor la 112 în anul 2011

• Apeluri la 112 în județul Bihor: 548.749
• Apeluri la 112 pentru Ambulanța Bihor: 83.224

Statistica STS a apelurilor la 112 în perioada ianuarie – iunie 2012:

• Apeluri la 112 în județul Bihor: 284.568
• Apeluri la 112 pentru Ambulanța Bihor: 50.754

Activitatea medicală a Ambulanței

Bihor în anul 2011

În anul 2011 echipajele medicale ale Ambulanței Bihor au rezolvat un nr de 72.806 de cazuri, din care:

11.744 urgențe cod roșu,
34.078 cod galben,
6.429 cod verde,
15.405 transporturi,
5.150 consulturi între spitale.

Echipajele medicale ale SJA Bihor în anul 2011 au dat primul ajutor în 422 de cazuri de accidente rutiere și 273 cazuri de stopuri cardio-respiratorii.

Activitatea medicală a Ambulanței Bihor înanul 2012.

În primele 6 luni ale anului 2012 au fost efectuate 39.757 de solicitări din care:

• 4.795 urgențe cod roșu,
• 19.347 cod galben,
• 3.983 cod verde,
• 8.598 transporturi,
• 3.034 consulturi între spitale
(158 cazuri de accidente rutiere și 185 cazuri de stop
cardio-respirator).

 


Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.