Ziua Mondiala a Sanatatii Orale

Ziua Mondială a Sănătății Orale, sărbătorită în 12 septembrie este ca o încununare a activității echipei DSP Bihor, începută pe data de 20 martie prin proiectul transfrontalier „Pentru copii frumoși, dinți sănătoși”.

Începând cu anul 2008, în Calendarul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, ziua de    12 septembrie este declarată Ziua Mondială a Sănătăţii Orale.

Această dată a fost aleasă în onoarea fondatorului Federaţiei Dentare Internaţionale, Dr. Charles Godon, care s-a născut la 12 septembrie 1854 şi totodată, pentru a celebra aniversarea Conferinţei Internaţionale a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru Îngrijirile Primare de Sănătate, care a avut loc în perioada 6-12 septembrie 1978 la Alma Ata, Kazakhstan.

Prin marcarea Zilei Mondiale a Sănătăţii Orale se doreşte atragerea atenţiei opiniei publice asupra acestei probleme de sănătate, conştientizarea importanţei asigurării şi menţinerii unei stări optime de sănătate a cavităţii bucale, aceasta influenţând pozitiv starea de sănătate a întregului organism.

Conform definiţiei dată de către OMS, Sănătatea orală reprezintă absenţa afecţiunilor dentare (în special a cariilor dentare) şi gingivale, a bolilor care afectează gura şi cavitatea orală.

Neglijate şi netratate la timp, afecţiunile dentare şi gingivale pot duce la complicaţii serioase,  pot fi punctul de plecare al unor îmbolnăviri grave, au multiple consecinţe negative: durere, suferinţă, afectarea înfăţişării şi prin aceasta, a imaginii de sine, absenteism de la locul de muncă sau de la şcoală.

În esenţă, afecţiunile orale afectează serios calitatea vieţii personale şi reprezintă

o problemă importantă de sănătate publică.

De aceea, prevenţia apariţiei afecţiunilor orale este esenţială.

Campania de informare-educare-comunicare de anul acesta are ca slogan „Familia mea are dinţi sănătoşi!”, iar principalele mesaje către populaţie sunt următoarele:  

– Familia mea are dinţi sănătoşi!

– Obiceiuri sănătoase pentru dinţi sănătoşi!

– Sănătatea începe cu cavitatea orală!

– Dinţi sănătoşi pentru un organism sănătos!

 Pentru copii frumoși,  dinți sănătoși” – proiect educativ pornit dintr-o idee ce îmbracă  forma  unui mijloc didactic – 2000 și este definitivată ca lecție demonstrativă – 2006.

Devine  proiect  pilot  în municipiul Oradea – 2010 și  model  de  bune  practici – 2011 – fiind implementat/derulat în mediul urban – județul Bihor și transfrontalier – Bihor – Békés – RO/HU 2012

Pornind de la strategiile de prevenţie şi control bazate pe promovarea unui stil de viaţă sănătos şi a deprinderilor sănătoase, proiectul educativ: „Pentru copii frumoşi, dinţi sănătoşi” propus de Direcția de Sănătate Publică Bihor şi lansat în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Județean Bihor şi Universitatea din Oradea s-a dovedit a fi un MODEL DE BUNE PRACTICI agreat atât de copiii, cât şi de cadrele didactice în şcolile în care a fost implementat.

S-a urmărit consolidarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor, prin transmiterea de mesaje corecte, elevilor – beneficiari direcţi:

31 – 2006 / 1703 – 2010 / 2370 + 230 – an școlar 2011-2012

Beneficiari indirecţi:

              –  198 învăţătorii;

              –  părinţii elevilor; 

              –  70 studenţii din cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie Oradea;

              –  comunitatea locală.

Principalele activităţi ale proiectului:

 

–         Formarea echipei de lucru

–         Semnarea acordului de parteneriat

–         Instruirea studenţilor privind aspecte didactice în educația pentru sănătate orală urmărind:

 •   secvențele de conținut:
 • tipuri de dinți
 • rolul fiecărui dinte
 • alimentație sănătoasă pentru dinți
 • norme și reguli de igienă orală – periajul corect al dinților
 • vizita la medicul stomatolog
  •  mijloacele  didactice

–         Activităţile informativ-educative desfăşurate de către studenţi cu elevii claselor a II-a

–         Mediatizarea activităţilor de către învăţători

–         Mediatizarea proiectului în mass-media locală

–         Monitorizare şi evaluare

Membrii echipei DSP Bihor au concluzionat întregul proiect în materialul următor:

Scopul Campaniei de promovare a sănătăţii orale, îl reprezintă îmbunătăţirea utilizării măsurilor eficiente de prevenţie, prin conştientizarea populaţiei generale cu privire la importanţa sănătăţii orale şi a factorilor de risc care pot afecta sănătatea orală.

Pe plan local, la iniţiativa Direcţiei de Sănătate Publică Bihor, având ca parteneri:

•Inspectoratul Şcolar Judeţean Bihor
•Universitatea din Oradea – Facultatea de Medicină şi Farmacie
•Asociaţia Judeţeană a Părinţilor Bihor
•Primăria Municipiului Oradea
•SC Colgate Palmolive România, campania a urmărit consolidarea şi îmbogăţirea cunoştinţelor prin transmiterea de mesaje corecte elevilor de clasa a II-a din Municipiul Oradea.

Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una din principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferitele aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor corecte, indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos.

 Proiectul educativ: Pentru copii frumoşi, dinţi sănătoşi se desfăşoară în rândul elevilor claselor a II-a din Municipiul Oradea, de către studenţi voluntari din cadrul Facultăţii de Medicină şi Farmacie, Universitatea din Oradea.

 

Grupul ţintă –  elevi din ciclul primar a fost ales deoarece acest segment al populaţiei este unul dintre cele mai educabile, mai receptive la mesajele educative.

La vârsta copilăriei se dobândesc obiceiuri şi se formează comportamente care sunt relevante pentru etapele următoare de viaţă. Conduita preventivă devine astfel un comportament care se realizează în timp, în paralel cu dezvoltarea educativă.

Scopurile generale:

•Informarea elevilor din perspectiva dreptului  la sănătate şi la educaţie;

•Identificarea consecinţelor în plan personal a unei stări necorespunzătoare a sănătăţii orale;
•Dezvoltarea capacităţii de luare a deciziilor corecte în ceea ce priveşte propria sănătate;
•Formarea deprinderilor pentru un stil de viaţă sănătos.

Obiectivele educaţionale specifice:

-Transmiterea  la elevi de cunoştinţe corecte şi adecvate vârstei în ceea ce priveşte sănătatea

şi igiena orală – importanţă, comportamente de protecţie şi comportamente de risc;

-Facilitarea formării de deprinderi şi  îndemânări corecte de igienă orală;

–   Facilitarea formării de atitudini şi convingeri pozitive şi active faţă de sănătatea orală individuală.

 

Triada obiectivelor educaţionale converge, prin formarea şi dezvoltarea la această vârstă a unui comportament sanogenic, igienic referitor la:

–   menţinerea sănătăţii orale;

–   dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar;

–   formarea unei opinii de masă fundamentată ştiinţific faţă de:

– igiena bucală;

– alimentaţia corectă;

– evitarea factorilor de risc;

– mijloacele de investigaţie, tratament şi profilaxie;

– înţelegerea importanţei sănătăţii orale în buna funcţionare a aparatului digestiv, în menţinerea calităţii vorbirii ( din punct de vedere fonetic ), în conturarea imaginii personale şi în relaţionarea socială.

POPULAŢIA ŢINTĂ:

beneficiari direcţi:

– 1723 elevi ai claselor a II-a din Mun. Oradea;

beneficiari indirecţi:

– 77 învăţători;

–  părinţii elevilor;

–  20 studenţi din cadrul Facultăţii de Medicină şi  Farmacie Oradea;

–  comunitatea locală.

Activităţi:

–  Formarea echipei de lucru;

–  Încheierea acordului de parteneriat;

–  Instruirea studenţilor;

–  Informarea cadrelor didactice;

–  Activităţile informativ-educative desfăşurate de către studenţi cu elevii claselor a II-a;

–  Mediatizarea activităţilor de către învăţători;

–  Mediatizarea proiectului în mass-media locală;

–  Monitorizare şi evaluare;

–  Realizarea raportului final.

 

FACTORII DE RISC PENTRU ÎMBOLNĂVIRI:

(factori care se asociază cu afecţiuni gingivale, carii dentare, pierderea prematură

a dinţilor)

 • Igiena orală deficitară
 • Absenţa vizitelor regulate la medicul dentist
 • Dieta bogată în zahăr şi grăsimi şi săracă în fibre, vitamine şi minerale esenţiale
 • Fumatul (acesta este implicat şi în apariţia cancerului oro-faringian)
 • Consumul excesiv de alcool (creşte riscul apariţiei cancerului cavităţii bucale; de asemenea, alcoolul este un factor de risc major pentru violenţa fizică care adesea conduce la fracturi ale oaselor feţei sau ale dinţilor).
 • Nefolosirea echipamentelor de protecţie adecvată  în timpul practicării anumitor sporturi sau a utilizării vehiculelor cu motor (aceasta poate fi cauza unor traumatisme faciale).

 

RECOMANDĂRI GENERALE PENTRU ASIGURAREA ŞI MENŢINEREA SĂNĂTĂŢII ORALE:

 • Igienă orală corectă – spălatul regulat, zilnic pe dinţi, însuşirea şi practicarea tehnicii corecte de periaj al dinţilor.
 • Vizite periodice (cel puţin două pe an) la medicul dentist.
 • Nutriţie echilibrată.
 • Consumarea de fructe şi legume proaspete.
 • Reducerea consumului de zahăr din alimentaţie.
 • Evitarea/renunţarea la fumat; descurajarea  tinerilor de a fuma.
 • Reducerea consumului de alcool.
 • Asigurarea unui nivel scăzut, dar constant de fluor în cavitatea bucală. Fluorul poate fi obţinut din apa de băut, sare, lapte, apă de gură sau pastă de dinţi  fluorizată precum şi prin aplicarea profesională de fluor de catre medicul dentist.
 • Folosirea efectivă a echipamentelor de protecţie adecvate în cazul practicării anumitor sporturi sau a utilizării vehiculelor.
 • Atenţia acordată de către părinţi sănătăţii orale a copiilor lor – învăţarea copiilor de către părinţi a tehnicii periajului corect şi supravegherea copilului în această privinţă; încurajarea părinţilor de a se spăla pe dinţi împreună cu copiii lor pentru a-i motiva şi a le oferi un exemplu în formarea acestei deprinderi corecte de la o vârstă fragedă; descurajarea copiilor în ceea ce priveşte unele practici nesănătoase pentru dinţi: consumul de alimente şi lichide fierbinţi sau foarte rece, spargerea între dinţi a bomboanelor, alunelor, nucilor, seminţelor etc.
 • Evitarea obiceiului total negativ  practicat de unii a  părinţi care pentru a sancţiona un anumit comportament al acestora recurg la ameninţarea cu prezenţa la medicul dentist. Este o mare greşeală pentru că astfel se încurajează frica copilului de medic, acesta căutând să îl evite cât mai mult.  Dimpotrivă, trebuie încurajată o atitudine pozitivă, favorabilă prezentării periodice la medic, aceasta fiind esenţială în depistarea la timp a eventualelor afecţiuni, ceea ce contribuie la succesul tratamentului, la scurtarea lui, la evitarea unor suferinţe în plus şi la reducerea cheltuielilor necesare.

 

Deoarece comportamentele sănătoase se învaţă de la vârstele cele mai mici, acţiunile de prevenţie, privind adoptarea unui comportament activ sanogen trebuie să înceapă de timpuriu şi ele se adresează nu numai copilului ci şi părinţilor acestuia, rolul familiei în educaţia pentru sănătate fiind esenţial şi fundamental.

Sensibilizarea părinţilor privind importanţa cariei dentare la copii şi informarea acestora asupra metodelor eficiente de prevenţie constituie un pas important pentru formarea deprinderilor sănătoase şi evitarea tratamentelor costisitoare de mai târziu.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.